przyjaciele galerii pomost

  • https://www.facebook.com/dwawilki
  • http://wip-studio.pl/
  • http://www.paweladamiec.pl/
  • http://kornet.art.pl/
  • www.piotrperczynski.art.pl

Szukaj na tym blogu

piątek, 18 listopada 2005

Marcin Rugała - OBRAZY MOJEGO BOGA /rekomendacja - Szczepan Kasiura/

Bóg /.../ nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, /.../ nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka.
/Por. Dz. 17, 24, 29/

Jeśli nawet wewnętrzna prawda rzeczy pozostaje zawsze "poza granicą" ludzkiej zdolności rozumienia, o ileż bardziej dotyczy to Boga, ukrytego
w swej niezgłębionej tajemnicy!

Jan Paweł II, "List do artystów"


Marcin Rugała
ur. 1982 - Bychawa
absolwent Prywatnego Plastycznego Policealnego Studium Zawodowego
w Lublinie
specjalizacja - fotografia
Wydział Artystyczny UMCS Lublin

wernisaż


prace